• Motiverende samtale (MI) - innovasjon av en samtaleform 

      Fjærestad, Kjersti; Børtveit, Tore (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
      Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI) som er den internasjonale betegnelsen, har som mål å motivere klienter og innsatte til viljestyrt endring. Mange mennesker lever godt med sine uvaner, sin livsstil, ...