• Evaluering av sammenheng mellom tiltak 

   Bergander, Klaus; Iversen, Hilde; Skotte, Sven-Erik; Sund, Annette (Research report, 2005)
  • Løslatt og hjemløs 

   Dyb, Evelyn; Brattbakk, Ingar; Bergander, Klaus; Helgesen, Janne (Book, 2006)
   En stor andel innsatte i norske fengsler løslates uten å ha en bolig. Hvor mange dette har dreid seg om var ikke tallfestet. Målet med prosjektet Boligsituasjonen og bostedsløshet etter fengselsopphold har blant annet ...
  • Natur- og samfunnsvitenskapelige metoder som anses etisk forsvarlig og mest hensiktsmessig i den videre utforming av kriminalomsorgsfaget 

   Bergander, Klaus; Johnsen, Berit (Rapport;1/2006, Book, 2006-03)
   This text is the result of an ongoing process in which the organizational level of the education of prison officers at the Correctional Service of Norway Staff Academy (KRUS) is to change from a college to a university ...
  • Vitenskap og metode 

   Bergander, Klaus; Johnsen, Berit (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Det vil kunne oppleves at vitenskapen og forskningen opptrer og framstiller seg selv som en eksklusiv framgangs- og forståelsesmåte som fører til riktigere utsagn og er nærmere sannheten enn alle andre. I utgangspunktet ...