• Samtaler om kriminalitet og uønsket atferd: bygging av mestringstillit (BaM) -en kognitiv endringsmetodikk 

   Brumoen, Hallgeir; Højdahl, Torunn (Håndbøker;3/2007, Book, 2007)
   BaM is a self-efficacy enhancing method within the category of Cognitive Behavioural Therapy (CBT). Central in the method is to avoid expert positioning towards the participant, who may have had the unfortunate experience ...
  • Trafikk og rus: mestring og nye muligheter 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar; Brumoen, Hallgeir; Johansen, Gro Heidi Løvendahl (Håndbøker;1/2007, Book, 2007)
   Håndboka er skrevet for tilsatte som skal gjennomføre gruppesamtaler eller kurs for personer som er dømt for eller har kjørt påvirket av rusmidler. Hensikten er at deltakerne selv kan finne frem til hvordan de kan endre ...