• Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen 

   Helgesen, Janne; Ekhaugen, Ellen; Fredwall, Terje E.; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore (Håndbøker;2-2006, Book, 2006)
   Tema for denne håndboken er rusmidler som alkohol, legemidler og narkotika og kontrollen av disse i kriminalomsorgen. Omlag 60 % av alle innsatte oppgir å ha et rusproblem (Friestad & Hansen 2004), og rusmidler er ofte ...
  • Veien mellom etikk og moral 

   Fredwall, Terje E. (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Det er et stort ansvar kriminalomsorgen har fått: Vi skal fullbyrde de reaksjoner som domstoler eller påtalemyndighet har besluttet. Å frata et menneske friheten er én av de kraftigste former for maktutøvelse vi har i ...
  • Årsmelding 2002 

   Fredwall, Terje E. (Others, 2003)
  • Årsmelding 2003 

   Fredwall, Terje E. (Others, 2004)
  • Årsmelding 2004 

   Fredwall, Terje E. (Others, 2005)