• Exceptional prison conditions and the quality of prison life: Prison size and prison culture in Norwegian closed prisons 

   Johnsen, Berit; Granheim, Per Kristian; Helgesen, Janne (Journal article, 2011)
   This paper discusses the quality of prison life and prison size in relation to the notion of ‘Scandinavian exceptionalism’. Using the questionnaires ‘Measuring the Quality of Prison Life’ (MQPL) for prisoners and ‘Staff ...
  • Løslatt og hjemløs 

   Dyb, Evelyn; Brattbakk, Ingar; Bergander, Klaus; Helgesen, Janne (Book, 2006)
   En stor andel innsatte i norske fengsler løslates uten å ha en bolig. Hvor mange dette har dreid seg om var ikke tallfestet. Målet med prosjektet Boligsituasjonen og bostedsløshet etter fengselsopphold har blant annet ...
  • Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen 

   Helgesen, Janne; Ekhaugen, Ellen; Fredwall, Terje E.; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore (Håndbøker;2-2006, Book, 2006)
   Tema for denne håndboken er rusmidler som alkohol, legemidler og narkotika og kontrollen av disse i kriminalomsorgen. Omlag 60 % av alle innsatte oppgir å ha et rusproblem (Friestad & Hansen 2004), og rusmidler er ofte ...