• Velferdsstatens velsignelser og farer 

      Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte; Strand, Thomas (Dokumentasjon og debatt;2/2006, Book, 2006-06)
      Denne rapporten handler om kriminaliteten og samfunnsutviklingen i Norge de siste 40 år.