Now showing items 262-281 of 283

  • Vold og trusler mellom innsatte 

   Hanoa, Kristin (Rapport;1/2008, Book, 2008-01)
   This study takes an explorative and qualitative approach. In a Norwegian context there exists little systemised knowledge regarding violence and threats among inmates. An appropriate approach was therefore to interview ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i friomsorgen 

   Rokkan, Tore (Rapport;2/2008, Book, 2008-01)
   Violence and threats against staff at the probation service has never been the main focus in the Correctional Service in Norway. Nevertheless, many employees report that they have had experiences that have been unpleasant ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 

   Hammerlin, Yngve; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og debatt;2/2001, Book, 2001)
   Forfatterne ønsker at denne rapporten kan gi et bidrag til forståelsen av vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen, belyse voldssituasjonene allment og med empiriske eksempler, samt forbedre grunnlaget for en vurdering ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 2006 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore (Rapport;3/2008, Book, 2008-01)
   This study focuses on violence and threats towards staff in the Norwegian correctional service in 2006, compared with the previous years, 2005 and 2004 (Hammerlin & Strand 2004 and Hammerlin & Strand 2005). This ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 2007 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore (Rapport;1/2009, Book, 2009)
   Working with this annual Report is part of a larger statistical analysis conducted over a five year period; this year’s report being the fourth. The Report only conveys self-reported experiences of violence, which the ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen: Årsrapport for 2008 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore (KRUS Rapport;3/2010, Research report, 2010-03)
   Denne rapport inngår i en beskrivende statistisk analyse over fem år og er den femte i rekken. Rapporten for 2008 formidler selvrapportert voldsopplevelse i form av skjemaer som fylles ut og sendes inn av den som utsettes ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i Kriminalomsorgen: Sluttrapport 2004-2010, Mørketall 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore; Orban, Franck (Rapport;2012/1, Research report, 2012-03-06)
   Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen er en rapport med et samlet perspektiv på utviklingen fra 2004 til 2010. Den er en delanalyse i forhold til en totalvurdering av voldsrelasjoner i kriminalomsorgen. Analysen ...
  • White Matter Matters: Unraveling Violence in Psychosis and Psychopathy 

   Tesli, Natalia; Rokicki, Jaroslav; Maximov, Ivan; Bell, Christina; Hjell, Gabriela; Gurholt, Tiril Pedersen; Fischer-Vieler, Thomas; Bang, Nina; Tesli, Martin Steen; Westlye, Lars Tjelta; Andreassen, Ole; Melle, Ingrid; Agartz, Ingrid; Rasmussen, Kirsten; Johansen, Ragnhild; Friestad, Christine; Haukvik, Unn Kristin Hansen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Å bryte livet i fengsel 

   Hammerlin, Yngve (Journal article, 2010)
  • Årsmelding 2002 

   Fredwall, Terje E. (Others, 2003)
  • Årsmelding 2003 

   Fredwall, Terje E. (Others, 2004)
  • Årsmelding 2004 

   Fredwall, Terje E. (Others, 2005)
  • Årsmelding 2005 

   Evensen, Ottar (Others, 2006)
  • Årsmelding 2006 

   Evensen, Ottar (Others, 2007)
  • Årsmelding 2007 

   Evensen, Ottar (Others, 2008)
  • Årsmelding 2008 

   Evensen, Ottar (Others, 2009)
  • Årsmelding 2009 

   Evensen, Ottar (Others, 2010)
  • Årsmelding 2010 

   Evensen, Ottar (Others, 2011)
  • Årsmelding 2012 

   Kriminalomsorgens utdanningssenter (Others, 2014-05-21)
  • Årsmelding 2013 

   Kriminalomsorgens utdanningssenter (Others, 2014-05-21)