• Hvordan forstå og møte konflikter i fengselshverdagen 

   Stenshol, Kristin (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Fengselssystemet er – med sine mange interessentgrupper – en arena hvor man kan forvente en rekke interessemotsetninger. Avstanden er stor mellom de ulike nivåene, samtidig som den viktigste interessent gruppen er brakt ...
  • Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 

   Stendahl, Ida; Stenshol, Kristin (Rapport;2/2009, Book, 2009-11)
   Evalueringen viser at programmet har vært en positiv opplevelse for deltakerne. Alle grupper er generelt fornøyde med deltakelsen, både når det gjelder programmets oppbygning og innhold. Den positive og oppbyggende ...