Show simple item record

dc.contributor.authorRokkan, Tore
dc.date.accessioned2012-08-01T06:39:04Z
dc.date.available2012-08-01T06:39:04Z
dc.date.issued2012-08-01
dc.identifier.isbn9788282570206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160608
dc.description.abstractStraffegjennomføring med elektronisk kontroll 2 er andre delrapport laget på oppdrag fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF). Hensikten er å evaluere et prøveprosjekt med elektronisk kontroll (EK) i Norge. Den første rapporten ble utgitt våren -12. Evalueringsrapport 2 omhandler innholdet i straffegjennomføring med elektronisk kontroll og er en oppfølging av arbeidet med Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) “Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn”. Elektronisk kontroll (EK) er omtalt som et av de sentrale tiltakene i stortingsmeldingen som et tiltak for å sikre en positiv utvikling og forhindre ny kriminalitet. Det ble også vist til at EK burde nyttes i de sakene hvor man faktisk mener at dette vil gi bedre mulighet for rehabilitering. Å forhindre ny kriminalitet er et av hovedmålene i kriminalomsorgen. Denne rapporten presenterer en måling av tilbakefall for domfelte som gjennomførte straff med EK i 2008 og 2009. Målingen viser et differensiert bilde som ikke alltid samsvarer med tilsvarende målinger i andre undersøkelser. Rapporten viser også til utfordringer knyttet til progresjon og individuell tilrettelegging og behov for ny kunnskap. Den har også anbefalinger om å styrke utvikling av innhold under straffegjennomføringen. Rapporten vil være et bidrag til økt kunnskap om innhold i straffegjennomføring ved bruk av EK og kan være en viktig bidragsyterno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;3/2012
dc.subjectElektronisk kontrollno_NO
dc.subjectElectronic monitoringno_NO
dc.titleStraffegjennomføring med elektronisk kontroll: Evalueringsrapport 2: Hva er innhold i straffegjennomføring med elektronisk kontroll?no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Criminology: 350no_NO
dc.source.pagenumber37no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record