CORA er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenters åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst.

Arkivet inneholder avhandlinger, artikler, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og bidrag til antologier, konferanser og årsmeldinger.

Publikasjoner som arkiveres/publiseres i CORA reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk.
Opphavsmannen beholder opphavsretten til materialet i CORA, men gir brukerne tillatelse til å sitere fra verket, samt videreformidle det til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. En forutsetning er at navn på utgiver og opphavsmann angis. Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med opphavsmannen.

Collections in this community

Recent Submissions

View more