Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStageberg, Ole
dc.date.accessioned2014-03-04T09:24:03Z
dc.date.available2014-03-04T09:24:03Z
dc.date.issued2013-10-14
dc.identifier.citationStageberg, O.(2013). Kriseledelse; bare når noe skjer eller som en del av hverdagen? . (Masteroppgave). Stavanger: Universitetet i Stavanger.nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/191053
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i risikostyring og sikkerhetsledelse har fokus på kriseledelse og beredskap i kriminalomsorgen. I lys av 22. juli rapportens krav til beredskap, drøftes problemstillingen “Kriseledelse; bare når noe skjer eller som en del av hverdagen?”. Kriminalomsorgen er en offentlig etat som er pålagt å evaluering av sin beredskap, og oppgaven undersøker dette i forhold til struktur og risikostyring, kriseledelse og ekspertise, øvelser og læring samt sikkerhetskultur og lærende organisasjoner. Forksningsdesignet er semistrukturert intervju av ti informanter i ledelsesposisjoner i kriminalomsorgen samt teori- og dokumentstudier. Informantene er valgt ut fra deres plassering i organisasjonen, samt ledelses- eller styringsansvar for fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Teoristudiene påpeker at kriseledelse setter fokus på tre elementer: Hvordan man forbereder seg på kriser, leder i selve krisesituasjonen og normaliserer forholdene etter en krise. Videre vises det at både formalkompetanse og systematiserte aktiviteter i form av øvelser er essensielt for å utvikle kompetanse på kriseledelse. Min empiri viser imidlertid at viktigste informantene ikke har formalkompetanse i risikostyring og kriseledelse, og videre at de ikke investerer tid eller ressurser til å utvikle sin egen kompetanse for eksempel gjennom øvelser. Kriseledelse synes ikke å være et daglig fokus på ledelsesnivå, ut over en bevissthet om at fengselsleder vil ha kriselederfunksjon hvis en krise inntreffer. Intervjuene er utført med et lite utvalg, og overføringsverdien er dermed begrenset. Det kan imidlertid se ut til at ledere i kriminalomsorgen trenger å utvikle ekspertise på kriseledelse for å ivareta beredskapen på en god måtenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavangernb_NO
dc.rightsAttribution 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subjectRisikostyringnb_NO
dc.subjectKriseledelsenb_NO
dc.subjectSikkerhetsledelsenb_NO
dc.subjectBeredskapnb_NO
dc.subjectØvelsernb_NO
dc.subjectBeslutningstakingnb_NO
dc.subjectSikkerhetskulturnb_NO
dc.subjectOrganisatorisk læringnb_NO
dc.subjectRisk managementnb_NO
dc.subjectSecurity Managmentnb_NO
dc.subjectEmergency responsenb_NO
dc.subjectDecision-makingnb_NO
dc.titleKriseledelse; bare når noe skjer eller som en del av hverdagen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution 3.0 Norway
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution 3.0 Norway