• Manipulasjon - eller spill for galleriet? 

      Skogvoll, Vidar (Others, 2015-02-19)
      I denne artikkelen utledes og problematiseres manipulasjon som fenomen innenfor fengselskonteksten. En idehistorisk innramming etableres gjennom bruk av noen små innblikk i Dantes The Divine Comedy, for så å videreføres ...