• Levekår og kriminalitet 

   Jensen, Egil (Others, 2013-12-05)
   I denne artikkelen diskuteres forholdet mellom levekår og kriminalitet i Norge. Det overordnede temaet for drøftingen er hvilke sammenhenger det er mellom levekår og kriminalitet, herunder også hvilken forklaringskraft ...
  • Manipulasjon - eller spill for galleriet? 

   Skogvoll, Vidar (Others, 2015-02-19)
   I denne artikkelen utledes og problematiseres manipulasjon som fenomen innenfor fengselskonteksten. En idehistorisk innramming etableres gjennom bruk av noen små innblikk i Dantes The Divine Comedy, for så å videreføres ...
  • Straffens begrunnelser i rettssamfunnet: mellom samfunnsplikt og personlig frihet 

   Nymo, Kirsti (Others, 2013-12-06)
   I denne teksten belyses straffens begrunnelser i den demokratiske rettsstaten. Teksten tar opp til drøfting både prinsippene bak allmennprevensjonsargumentasjonen og argumentasjonen om rettferdig gjengjeldelse.