• Festskrift til Inger Marie Fridhov 

   Hammerlin, Yngve; Johnsen, Berit; Skuleberg, Andreas; Risvand, Kari Vilde; Storberget, Knut; Langås, Lars; Blymke, Øystein; Lind, Betty; Alatalo, Ilppo A.; Bronebakk, Kristin; Christie, Nils; Giertsen, Hedda; Krantz, Lars; Langelied, Torfinn; Lunde, Kjellbjørg; Mathiassen, Charlotte; Olsen, Ståle; Stabrun, Erik J.; Sørnes, Maja (Book, 2012-06)
  • Om straffeinstitusjon og fengsel 

   Hammerlin, Yngve (Lecture, 2008-06)
   Kan en straffeinstitusjon ha et innhold som gjør at dens trekk som straffeinstitusjon tones sterkt ned og eventuelt forsvinner? Fins det eksempler på slike institusjoner, hva er eventuelt deres hovedtrekk? Er det i så ...
  • Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak : utarbeidet for UDI 

   Rokkan, Tore; Hammerlin, Yngve; Thorbjørnsrud, Trude; Staalesen, Pia Dybvik (Proba-rapport;2014-08, Research report, 2014)