Show simple item record

dc.contributor.authorRattén, Cathrin
dc.date.accessioned2016-06-28T10:12:35Z
dc.date.available2016-06-28T10:12:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394339
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å beskrive og få kunnskap om fengselsaspiranters opplevelser i møter med fanger som selvskader og gjør selvmordsforsøk i fengsel med høy sikkerhet i Norge. Målet er å få kunnskaper om hvordan selvskading og selvmordsforsøk i fengsel med høy sikkerhet, kan påvirke ansatte som er under opplæring. En kvalitativ metodisk tilnærming er blitt brukt i dette prosjektet. Grunnlaget for denne oppgaven er dybdeintervjuer med ni fengselsaspiranter fra elleve mulige opplæringsfengsler i praksisåret 2014/15. En forundersøkelse ble gjennomført i forkant av intervjuene, og den gir et innblikk i aspirantenes opplevelser av tematikken. Intervjuene ble analysert ut fra inspirasjon fra et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv. De fleste av fengselsaspirantene virket fornøyde med støtten som de fikk under hendelsen, men ikke alle var fornøyde med den oppfølgingen som de fikk i etterkant. Den ble beskrevet som kvalitativt varierende, kortvarig og lite strukturert, og for noen mangelfull. I min studie er læringsaspektet stort sett ivaretatt, mens det omsorgsmessige i mindre grad ble ivaretatt. Det er store registreringsutfordringer i Kriminalomsorgen. Utfordringene handlet om informasjon og tilgjengelig verktøy til registrering, men handler like mye om holdninger, registreringspraksis og arbeids- og innrapporteringskultur i fengsel. Noen av hendelsene ble verken rapportert eller registrert etterpå. Omfanget av mindre alvorlig selvskadingshendelser er også usikkert fordi rutinene for registrering varierer mellom opplæringsfengslene. Det er behov for en større gjennomgang av utfordringene med registrering og mørketall. Allerede i første semester bør fengselsaspirantene få en grunnleggende opplæring i suicidologi, kriser og forebyggende tiltak før de går ut i praksissemestrene, samt et helhetlig undervisningsopplegg som også berører selvmordsproblematikk i fengsel. Det bør bestrebes en etter- og videreutdanning for mellomledere og veiledere som følger opp ansatte etter uønskede hendelser i Kriminalomsorgen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Oslonb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.titleFengselsaspiranters opplevelser av fangers selvskading og selvmordsforsøk i fengselnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Other clinical medical disciplines: 799nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/