Bacheloroppgaver levert av studenter ved påbygningsstudiet til Bachelor i straffegjennomføring. Publiserte oppgaver har fått karakteren A eller B.

Recent Submissions

View more