• Menneskesyn og verdigrunnlag i Kriminalomsorgen 

      Dahl, Anne Mari (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
      ”Det har ofte blitt sagt at samfunnet alltid har brukt straff, men man har aldri blitt enige om hvorfor man straffer” (Andenæs, 1996 s. 9). For hva er egentlig begrunnelsen for å straffe? I tiltaksplanen ”Rask reaksjon ...