• Håndbok i samtalegrupper for voldsdømte 

      Isdal, Per; Dammann, Baar Bias (Håndbøker;, Book, 2003)
      Dette er en revidert versjon av den første norskproduserte håndbok for et program som retter seg mot innsatte dømt for vold og sedelighet, og som kan drives av fengselstjenestemenn og tilsatte i friomsorgen. Håndboka kan ...