• Fengselsbetjenters mentale helse, PTSD, KPTSD og utmattelse 

      Darlington, Lars Christian (Bachelor thesis, 2023)
      Oppgavens overordnede tema er fengselsbetjenters mentale helse, med problemstillingen: hvordan kan kriminalomsorgen arbeide mot PTSD, KPTSD og utbrenthet blant fengselsbetjenter? Jeg har sett på funnene av Rambøll Management ...