• Løslatt og hjemløs 

      Dyb, Evelyn; Brattbakk, Ingar; Bergander, Klaus; Helgesen, Janne (Book, 2006)
      En stor andel innsatte i norske fengsler løslates uten å ha en bolig. Hvor mange dette har dreid seg om var ikke tallfestet. Målet med prosjektet Boligsituasjonen og bostedsløshet etter fengselsopphold har blant annet ...