• Festskrift til Harald Føsker 

   Ekhaugen, Ellen; Larsen, Egil; Sjøli, Fredrik (Book, 2014)
  • Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen 

   Helgesen, Janne; Ekhaugen, Ellen; Fredwall, Terje E.; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore (Håndbøker;2-2006, Book, 2006)
   Tema for denne håndboken er rusmidler som alkohol, legemidler og narkotika og kontrollen av disse i kriminalomsorgen. Omlag 60 % av alle innsatte oppgir å ha et rusproblem (Friestad & Hansen 2004), og rusmidler er ofte ...