• Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen 

      Helgesen, Janne; Ekhaugen, Ellen; Fredwall, Terje E.; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore (Håndbøker;2-2006, Book, 2006)
      Tema for denne håndboken er rusmidler som alkohol, legemidler og narkotika og kontrollen av disse i kriminalomsorgen. Omlag 60 % av alle innsatte oppgir å ha et rusproblem (Friestad & Hansen 2004), og rusmidler er ofte ...