• Håndbok i samtalegrupper for voldsdømte 

   Isdal, Per; Dammann, Baar Bias (Håndbøker;, Book, 2003)
   Dette er en revidert versjon av den første norskproduserte håndbok for et program som retter seg mot innsatte dømt for vold og sedelighet, og som kan drives av fengselstjenestemenn og tilsatte i friomsorgen. Håndboka kan ...
  • Håndbok i studiegrupper om vold 

   Isdal, Per (Håndbøker;1/2006, Book, 2006)
   The first part of this manual gives a description of form, contents, objective, method and theoretical superstructure. The second part gives a concrete description of the contents of the different group meetings. The ...