• Samfunnsstraff - på tide med en revisjon 

      Kristoffersen, Ragnar; Iversen, Jørgen Spangen (Journal article, 2018)
      Forfatterne går igjennom de siste års bruk av samfunnsstraff og straffereaksjonens fremvekst i lovgivningen. Bruken av samfunnsstraff går ned, samtidig som en stadig større andel ubetingede fengselsdommer gjennomføres ...