• Levekår og kriminalitet 

      Jensen, Egil (Others, 2013-12-05)
      I denne artikkelen diskuteres forholdet mellom levekår og kriminalitet i Norge. Det overordnede temaet for drøftingen er hvilke sammenhenger det er mellom levekår og kriminalitet, herunder også hvilken forklaringskraft ...