• Styringsparametere og resultatmåling - rettesnor mot samfunnsoppdraget? 

      Johannessen, Phillip-Armann Warendorph (Bachelor thesis, 2020)
      Overordnet tema for denne litteraturstudien er mål- og resultatstyring i kriminalomsorgen. Oppgaven har problemstillingen: På hvilken måte er styringsparametere satt av kriminalomsorgsdirektoratet egnet til å bedømme ...