• Trafikk og rus: mestring og nye muligheter 

      Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar; Brumoen, Hallgeir; Johansen, Gro Heidi Løvendahl (Håndbøker;1/2007, Book, 2007)
      Håndboka er skrevet for tilsatte som skal gjennomføre gruppesamtaler eller kurs for personer som er dømt for eller har kjørt påvirket av rusmidler. Hensikten er at deltakerne selv kan finne frem til hvordan de kan endre ...