• På sporet av den profesjonelle fengselsbetjenten 

   Nymo, Kirsti (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Fengselsbetjenten arbeider i spenningsfeltet mellom det å beskytte samfunnet og å legge til rette for at den enkelte innsatte skal kunne leve kriminalitetsfritt etter endt straffegjennomføring. At yrket er krevende er ...
  • Straffens begrunnelser i rettssamfunnet: mellom samfunnsplikt og personlig frihet 

   Nymo, Kirsti (Others, 2013-12-06)
   I denne teksten belyses straffens begrunnelser i den demokratiske rettsstaten. Teksten tar opp til drøfting både prinsippene bak allmennprevensjonsargumentasjonen og argumentasjonen om rettferdig gjengjeldelse.