• Festskrift til Inger Marie Fridhov 

      Hammerlin, Yngve; Johnsen, Berit; Skuleberg, Andreas; Risvand, Kari Vilde; Storberget, Knut; Langås, Lars; Blymke, Øystein; Lind, Betty; Alatalo, Ilppo A.; Bronebakk, Kristin; Christie, Nils; Giertsen, Hedda; Krantz, Lars; Langelied, Torfinn; Lunde, Kjellbjørg; Mathiassen, Charlotte; Olsen, Ståle; Stabrun, Erik J.; Sørnes, Maja (Book, 2012-06)