• Kartleggingsverktøy 

   Ploeg, Gerhard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Dersom man skal prøve å påvirke bestemte personer til å forandre sin atferd, kan det hende at man har ulike tiltak til rådighet. Dette gjelder spesielt der det skjer under mer eller mindre strukturerte, organiserte ...
  • PriSUD-Nordic—Diagnosing and Treating Substance Use Disorders in the Prison Population: Protocol for a Mixed Methods Study 

   Bukten, Anne; Lokdam, Nicoline; Skjærvø, Ingeborg; Ugelvik, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Gabrhelík, Roman; Skardhamar, Torbjørn; Lund, Ingunn Olea; Havnes, Ingrid Amalia; Rognli, Eline B.; Chang, Zheng; Fazel, Seena; Friestad, Christine; Hesse, Morten; Lothe, Johan; Ploeg, Gerhard; Dirkzwager, Anja; Clausen, Thomas; Tjagvad, Christian; Stavseth, Marianne Riksheim (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: A large proportion of the prison population experiences substance use disorders (SUDs), which are associated with poor physical and mental health, social marginalization, and economic disadvantage. Despite the ...
  • Straff i institusjon 

   Ploeg, Gerhard (Rapport;3/2006, Book, 2006-06)
   §12 i den norske straffegjennomføringsloven handler om en alternativ form for soning av en fengselsstraff og innebærer følgende: ”Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i ...