• Håndbok i studiegrupper om vold 

   Isdal, Per (Håndbøker;1/2006, Book, 2006)
   The first part of this manual gives a description of form, contents, objective, method and theoretical superstructure. The second part gives a concrete description of the contents of the different group meetings. The ...
  • Samtalegrupper etter ATV-modellen 

   Arnulf, Jan Ketil; Lau, Bjørn (Dokumentasjon og debatt;2/2002, Book, 2002-06)
   KRUS startet i 1998 en spesialopplæring for gruppeledere som driver samtalegrupper for volds- eller sedelighetsdømte etter ATV-modellen. Klinisk psykolog Jan Ketil Arnulf sammenfatter i denne rapporten erfaringer fra ...