• Trafikk og rus 

      Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Håndbøker;1/2003, Book, 2003)