• Håndbok i krisehåndtering: for kriminalomsorgen 

      Hansen, Wilhelm Meek (Håndbøker;, Book, 2003)
      Håndboken er ment å gjelde både for kriminalomsorg i frihet og kriminalomsorg i anstalt. Den er hovedsakelig innrettet på ulike tiltak i etterkant av alvorlige situasjoner, men inneholder også synspunkter på nødvendigheten ...