• Veien mellom etikk og moral 

      Fredwall, Terje E. (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
      Det er et stort ansvar kriminalomsorgen har fått: Vi skal fullbyrde de reaksjoner som domstoler eller påtalemyndighet har besluttet. Å frata et menneske friheten er én av de kraftigste former for maktutøvelse vi har i ...