• Kriminalomsorg og menneskesyn 

   Hammerlin, Yngve (Journal article, 2001)
  • Om straffeinstitusjon og fengsel 

   Hammerlin, Yngve (Lecture, 2008-06)
   Kan en straffeinstitusjon ha et innhold som gjør at dens trekk som straffeinstitusjon tones sterkt ned og eventuelt forsvinner? Fins det eksempler på slike institusjoner, hva er eventuelt deres hovedtrekk? Er det i så ...
  • Veien mellom etikk og moral 

   Fredwall, Terje E. (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Det er et stort ansvar kriminalomsorgen har fått: Vi skal fullbyrde de reaksjoner som domstoler eller påtalemyndighet har besluttet. Å frata et menneske friheten er én av de kraftigste former for maktutøvelse vi har i ...