• Om straffeinstitusjon og fengsel 

   Hammerlin, Yngve (Lecture, 2008-06)
   Kan en straffeinstitusjon ha et innhold som gjør at dens trekk som straffeinstitusjon tones sterkt ned og eventuelt forsvinner? Fins det eksempler på slike institusjoner, hva er eventuelt deres hovedtrekk? Er det i så ...
  • Samordning av planarbeid: Fra kaos til orden 

   Rokkan, Tore (Others, 2008)
   Samordning av planarbeid for individuelle opplegg under straffegjennomføring er et prosjekt for å oppnå at innsatte og domfelte som har behov for det og som ønsker det skal ha en helhetlig plan under straffegjennomføring ...