• Samtalegrupper etter ATV-modellen 

      Arnulf, Jan Ketil; Lau, Bjørn (Dokumentasjon og debatt;2/2002, Book, 2002-06)
      KRUS startet i 1998 en spesialopplæring for gruppeledere som driver samtalegrupper for volds- eller sedelighetsdømte etter ATV-modellen. Klinisk psykolog Jan Ketil Arnulf sammenfatter i denne rapporten erfaringer fra ...