• Kriminalomsorg - samfunnsmessig differensiering og fangesyn 

      Hammerlin, Yngve (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
      Denne artikkelen har som intensjon å stille noen spørsmål for refleksjon – basert på historiske erfaringene som er gjort, men den omhandler også de moralske og etiske krav som stilles til vår virksomhet. Fengsel ...