• Samordning av planarbeid: Fra kaos til orden 

      Rokkan, Tore (Others, 2008)
      Samordning av planarbeid for individuelle opplegg under straffegjennomføring er et prosjekt for å oppnå at innsatte og domfelte som har behov for det og som ønsker det skal ha en helhetlig plan under straffegjennomføring ...