• Kartleggingsverktøy 

      Ploeg, Gerhard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
      Dersom man skal prøve å påvirke bestemte personer til å forandre sin atferd, kan det hende at man har ulike tiltak til rådighet. Dette gjelder spesielt der det skjer under mer eller mindre strukturerte, organiserte ...