• Kriseledelse; bare når noe skjer eller som en del av hverdagen? 

      Stageberg, Ole (Master thesis, 2013-10-14)
      Denne masteroppgaven i risikostyring og sikkerhetsledelse har fokus på kriseledelse og beredskap i kriminalomsorgen. I lys av 22. juli rapportens krav til beredskap, drøftes problemstillingen “Kriseledelse; bare når noe ...