• Betjentrollen og straffegjennomføringsloven 

   Storvik, Birgitte Langset (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Straffegjennomføringsloven gjelder for de straffer som kriminalomsorgen har ansvaret for, dvs. fengsel, forvaring og samfunnsstraff. Den omfatter også varetektsfengsling og gjennomføring av andre reaksjoner når det er ...
  • Straff i institusjon 

   Ploeg, Gerhard (Rapport;3/2006, Book, 2006-06)
   §12 i den norske straffegjennomføringsloven handler om en alternativ form for soning av en fengselsstraff og innebærer følgende: ”Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i ...