• Totale trekk ved fengsel og fengsling 

      Hjellnes, Siv (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
      Tema her er særtrekk ved fengsel og ved å være fengslet. Formålet er å vise fram særtrekk ved fengslet som system. Jeg skal sette fokus på hvordan totale trekk ved systemet påvirker menneskene i det. I mitt fokus ligger ...