• Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2004 

   Hammerlin, Yngve; Strand, Thomas W. (Rapport;2/2005, Book, 2005)
   This report treats violence against staff in the Norwegian Correctional Service during 2004, and is a part of a larger and continuous knowledge- and experience giving work. The report consists of four parts: preliminary ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen: Årsrapport for 2008 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore (KRUS Rapport;3/2010, Research report, 2010-03)
   Denne rapport inngår i en beskrivende statistisk analyse over fem år og er den femte i rekken. Rapporten for 2008 formidler selvrapportert voldsopplevelse i form av skjemaer som fylles ut og sendes inn av den som utsettes ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i Kriminalomsorgen: Sluttrapport 2004-2010, Mørketall 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore; Orban, Franck (Rapport;2012/1, Research report, 2012-03-06)
   Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen er en rapport med et samlet perspektiv på utviklingen fra 2004 til 2010. Den er en delanalyse i forhold til en totalvurdering av voldsrelasjoner i kriminalomsorgen. Analysen ...