CORA er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenters åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst.

Arkivet inneholder avhandlinger, artikler, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og bidrag til antologier, konferanser og årsmeldinger.

Publikasjoner som arkiveres/publiseres i CORA reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk.
Opphavsmannen beholder opphavsretten til materialet i CORA, men gir brukerne tillatelse til å sitere fra verket, samt videreformidle det til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. En forutsetning er at navn på utgiver og opphavsmann angis. Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med opphavsmannen.

Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

Vis flere