• Festskrift til Yngve Hammerlin 

   Fridhov, Inger Marie; Johnsen, Berit; Bakken, Doris (Others, 2017)
   Dette er et mangfoldig festskrift. Like mangfoldig som Yngve selv er - og som hans venner og kolleger har opplevd ham gjennom mange år. Vi får i festskriftet vite noe om Yngve som fotballentusiast, rebell og radikaler. Og ...
  • Miljøarbeid i fengsel 

   Drægebø, Heidi; Bakken, Doris; Eriksen, Torbjørn; Johannessen, Øyvind; Myrland, Lise; Riisnes, Erik; Øster, Lars (Rapport;2/2006, Book, 2006-05)
   The work group proposes to regard 'milieu therapy' as a superior and structuring entity, and thus something more than a supplement to the already existing measures: The personal officer arrangement and the program activity, ...