• Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Samfunnets trygghet avhenger blant annet av at vi har en velfungerende justissektor. Kriminalitet skal etterforskes og de skyldige dømmes og straffes. Varetektsfengsling er et viktig virkemiddel, først og fremst for å ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;1/2008, Book, 2008)
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;3/2008, Book, 2008)
   Denne delen av varetektshåndboken inneholder artikler av personer med ulike ståsteder og synspunkter i forhold til norsk og internasjonal varetektspraksis..Hensikten er å gi et mer utfyllende bilde enn det som er presentert ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;2/2008, Book, 2008)
  • Kvalitet i varetektsarbeidet: en undersøkelse fra Oslo fengsel om varetektsinnsatte med restriksjoner 

   Danielsen, Trond; Hansen, Wilhelm Meek (KRUS: Dokuemntasjon og debatt;1/2002, Research report, 2002)
   Oslo fengsel er ikke bare Norges største fengsel, men også den institusjon som mottar flest varetektsfengslede gjennom året. I en slik stor og kompleks organisasjon er det et kontinuerlig behov for utviklings- og endringsarbeid. ...