• Festskrift til Inger Marie Fridhov 

   Hammerlin, Yngve; Johnsen, Berit; Skuleberg, Andreas; Risvand, Kari Vilde; Storberget, Knut; Langås, Lars; Blymke, Øystein; Lind, Betty; Alatalo, Ilppo A.; Bronebakk, Kristin; Christie, Nils; Giertsen, Hedda; Krantz, Lars; Langelied, Torfinn; Lunde, Kjellbjørg; Mathiassen, Charlotte; Olsen, Ståle; Stabrun, Erik J.; Sørnes, Maja (Book, 2012-06)
  • Før og nå 

   Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte (Rapport;5/2006, Book, 2006-09)
   This report is the result of the assignment to research “What are the consequences of increased delegation of tasks for the relations between correctional staff and inmates? Both the officers’ and inmates’ situation ...
  • Kvinder i kønsblandede fængsler? 

   Mathiassen, Charlotte (Chapter, 2012)
  • Velferdsstatens velsignelser og farer 

   Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte; Strand, Thomas (Dokumentasjon og debatt;2/2006, Book, 2006-06)
   Denne rapporten handler om kriminaliteten og samfunnsutviklingen i Norge de siste 40 år.