• Hvordan forstå og møte konflikter i fengselshverdagen 

   Stenshol, Kristin (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Fengselssystemet er – med sine mange interessentgrupper – en arena hvor man kan forvente en rekke interessemotsetninger. Avstanden er stor mellom de ulike nivåene, samtidig som den viktigste interessent gruppen er brakt ...
  • Konfliktforståelse og løsningsforslag 

   Larsen, Egil; Hammerlin, Yngve; Hansen, Wilhelm Meek; Andersen, Knut (KRUS småskrift;2/1992, Others, 1992)