• Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og debatt;1/2003, Book, 2003)
  • Evalueringsrapport VINN Samtalegruppe for kvinner 

   Granheim, Per Kristian (Småskrift;1, Research report, 2007)
   Denne rapporten er hovedsakelig basert på en surveyundersøkelse, fylt ut av gruppedeltakere i kvinneprogrammet VINN i etterkant av programgjennomføringer i 2006 og første kvartal 2007. Undersøkelsen omfatter deltakere ...